Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2015

joyce-james
5934 b4a1 500
'Dlaczego sądzisz, że traktowaliby cię gorzej, gdyby znali prawdę?'
~Doktor Nolan do dr House'a
s06e01

March 12 2015

joyce-james
Na świecie istnieją podobno dwa rodzaje ludzi. Jedni kiedy dostają szklankę dokładnie w połowie napełnioną mówią:

„Ta szklanka jest w połowie pełna”.
Ci drudzy mówią:
„Ta szklanka jest w połowie pusta”.
Jednakże świat należy do tych, którzy patrzą na szklankę i mówią: „Co jest z tą szklanką? Przepraszam bardzo… No przepraszam… To ma być moja szklanka? Nie wydaje mi się. Moja szklanka była pełna. I większa od tej!”.
A na drugim końcu baru świat pełen jest innego rodzaju osób, które mają szklanki pęknięte albo szklanki przewrócone (zwykle przez kogoś z tych, którzy żądali większych szklanek), albo całkiem nie mają szklanek, bo stały z tyłu i barman ich nie zauważył.

— Terry Pratchett - Prawda (The Truth; tłum. Piotr W. Cholewa)
Reposted bypieszczotymojahistoriaacytatyniskowoa-antimattercoffeeandcigarettesfuckyeahliteraturaliteraturemattieuzycienakrawedzicherrytomorrowmisseverythingeternaljourneyno-longer-koreamebocytBloodyPierrotjust-invisibleirbjarbirbsoulkillasylopathpomoormalinowowaKerishaningunainconvinentidealpatsssyRuda-ShutyavecezarBloodEvestrangemefalkaa971230maagdaaadupidaylaluszekverdantforcewenlafaxinumno-name
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl